MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.2.16 / dotaz č. 66293
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat v rámci aktivity B.1 Opatření ke snížení energetickénáročnosti veřejného osvětlení programu EFEKT 2016 na povinnou přílohu č.8.

cit. Kopie výpisu z katastru nemovitostí u akcí, při kterých dochází k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb a zařízení vedených v katastru nemovitostí. Pro ostatní stavby jiné relevantní doklady o vztahu žadatele ke zhodnocovanému majetku, např. výpis z karty majetku, čestné prohlášení o vztahu ke zhodnocovanému majetku. Ve specifických případech souhlas majitele nemovitosti.

Rozumím tomu správně, že v případě výměny veřejného osvětlení postačí např. výpis z karty majetku? Nebo jsou potřeba i výpisy z katastru u všech pozemků, na kterých se VO nachází?

Děkuji moc za objasnění.
Dobrý den,
veřejné osvětlení není stavba, která je vedená v katastru nemovitostí. Na listech vlastnictví pozemků, na kterých se VO nachází, se toto vyskytuje jako věcné břemeno. Vlastnický vztah ke zhodnocovanému majetku prokážete výpisem z karty majetku nebo čestným prohlášením.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - tisk