MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

25.2.16 / dotaz č. 66779
V ust. § 5 odst. 11 vyhl. č. 193/2007 Sb., je uvedeno: U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.

Tedy plastové potrubí DN15 stačí zateplit v tl. 2.5 mm, tj. aby potrubí s tepelnou izolací mělo průměr 20 mm? Nebo v tl. 20 mm, tedy zateplené potrubí bude mít průměr 55 mm?

Proč ust. vyhlášky mají na plastová a měděná potrubí jiné požadavky než na ocel. potrubí?
Dobrý den,

tradiční materiály, jako ocel, kamenina, litina jsou historicky označovány smluvenou hodnotou DN (diametre nominale) - jmenovtá světlost. Tato hodnota odpovídá přibližně vnitřnímu průměru potrubí v mm. U modernějších materiálů, jako plast a měď se používá označení D x t, kde D je vnější průměr a t tloušťka stěny. Z těchto údajů lze snadno dopočítat vnitřní průměr potrubí. Aby bylo možné porovnávat (resp. sjednotit) rozměrové parametry tradičního a moderního potrubí, je třeba stanovit pravidla, jakými se budou tloušťky srovnávat. Proto vyhlášky rozlišuje dvě kategorie materiálů.

K výpočtu tl. tepelné izolace je třeba stanovit DN potrubí, z tabulky v příloze č. 3 určit příslušný požadavek na velikost součinitele U a z tohoto požadavku vypočítat minimální požadovanou tl. izolace diz ze vzorečku uvedeného v příloze č. 3. Pro usnadnění práce s výpočtem lze doporučit využití interaktivních kalkulátorů, které jsou k dohledání na internetu.
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* - tisk