MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

17.3.16 / dotaz č. 67520
Dobrý den, v rámci NZÚ přemýšlím o pořízení fotovoltaického ohřevu vody s výkonem cca 2 KWP. Vlastním kombinovaný bojler o objemu 295l a akumulační nádobu na topení o objemu 1000l. Moje představa je za využití SOLAR Kerberosu ( označení 320H - nový typ, který bude co nevidět v nabídce, má dva vývody na spirálu ) ohřát vodu na stanovenou teplotu v bojleru a poté SOLAR KERBEROS přepne a ohřívá spirálu v akumulačce pro maximální využití sluneční energie.Nechci vyrobenou energii ukládat, nebo jinak využívat přes různé měniče atd. Nebo mi můžete nějak poradit, jak by se dala FWE poskládat efektivněji za co možná největší podpory státu ( NZÚ ). Děkuji za odpověď.
Hezký den,

myslím, že fotovoltaický ohřev vody je pro Vás dobrou volbou a v podoblasti programu NZÚ C 3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem si můžete nechat nainstalovat FVE o výkonu 2 kWp, jak sám správně uvažujete. V tomto případě je možnost získat dotaci 35 000,-Kč. Návrh FVE je samozřejmě dobré ještě prokonzultovat s energetickým specialistou, či projektantem, který by měl v prvé řadě od Vás získat informace o vašich spotřebách elektřiny a jejich rozložení během dne.

Pro Vaši informaci, z FVE o výkonu 2 kWp dokážeme ročně efektivně zužitkovat cca 1.960 kWh elektřiny a pro 8 kusů FV panelů budeme potřebovat 12 m2 jižně orientované a nezastíněné plochy střechy.

Návratnost Vaší investice se započtenou dotací by mohla být cca 10 roků, při pokrytí ohřevu vody 70% (požadavek NZÚ je minimálně 50%). V tomto případě instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Doporučená velikost akumulačního zásobníku je minimálně 160 litrů, což Vy splňujete.

Dnes již existují elektrické akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem, které používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, kdy je výhodou to, že mezi fotovoltaické panely a elektrickou topnou spirálu není vložen střídač a tak je tento systém ohřevu pro nás cenově dostupnější. Ohřívač vody může být například i dvouspirálový, jenž je připraven jak pro přímé připojení fotovoltaických panelů tak také pro napojení z elektrické rozvodné sítě.

V podprogramu C 3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 je pro žadatele v NZÚ podpora 55 000,-Kč. Vyšší podpora je v podprogramu C3.5 a to 70 000,-Kč a v podprogramu C3.6 je podpora 100.000,.Kč, ale to je na FV systémy s akumulací do baterií, což Vy nechcete. V podmínkách dotace jsou mimo jiné uvedeny technické požadavky na jednotlivé komponenty FVE a ty je potřebné dodržet. Jedná se například o minimální účinnost FV panelů, účinnost měniče a pod. Proto při skládání FVE je potřebné mít toto na paměti a vycházet z vydaného Metodického pokynu. Tento metodický pokyn doplňuje a upřesňuje výpočetní postupy a vybrané okrajové pod-mínky pro provádění energetických výpočtů pro podoblast podpory C.3 „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk