MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

25.4.16 / dotaz č. 68425
Dobrý den,
řešíme převod FVE z otce na dceru.
Já, jako dcera, již mám jednu FVE 5,5kw a tu otcovu 5,0kw chci převést pod svoji licenci, jelikož na mě byl přepsán dům včetně FVE.
Hlavně nechci přijít o podporu.
Jednání s ČEZem nebo OTE je velmi náročné a informace jsou velmi zavádějící, nikdo neručí za poskytnuté informace.
Chtěla jsem Vás požádat zda za úplatu provedete převod na nového majitele případně zda můžete doporučit firmu, která se tímto zabývá a má s tímto problémem zkušenosti.
Děkujeme za dotaz. Obecně vzato - pokud byla sepsána ma předmětnou nemovitost, na které je fotovoltaicý dotovaný systém, darovací nebo kupní smlouva, která v předmětu smlouvy jasně vymezuje co se převádí (kupuje) - tedy včetně popisu a základních charakteristických hodnot fotovoltaické výrobny, pak s převodem u ČEZu i OTE nebude problém. Velice důležité je, jakým způsobem jsou vypořádána v kupní (darovací) smlouvě práva a povinnosti, která se vztahují k uvedené střešní fotovoltaice. Jinými slovy to znamená, že pokud se převádí majetek, ve formě připojené fotovoltaiky, pak byl historicky nějak pořízen, tudíž o tuto hodnotu majetku by se měla zvýšit kupní smlouva - za předpokladu, že na fotovoltaice neváznou jiná břemena, která mohou souviset s poskytnutím půjčky na výstavbu či úvěru. Ve smlouvě tedy musí být jasně a průkazně dáno, že dochází k současnému převodu jak práv (majetkový vztah) tak i povinností (závazků, současných i budoucích). Při dodržení této podmínky pak nárok na podporu neztrácíte a převod je proto možný.

Ve věci převodu na nového majitele, protože toto souvisí s poskytováním komerčního poradenství a servisu se Vám ještě v tomto týdnu někdo ozve.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk