MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.5.16 / dotaz č. 68645
Zvažujeme výstavbu RD v místě, kde není přípojka el.energie a její vytvoření je problematické jak administrativně, tak cenově (>400.000Kč).

Co je potřeba pro vybudování takového ostrovního systému na principu solární energie? Jak finančně náročná je výstavba takového systému, jeho udržitelnost, zajištění dodávek v případě nepříznivých světelných podmínek? Jsou k dispozici typizované studie, které by zahrnovaly standardní domácnosti s využitím běžných spotřebičů (pračka, sušička, lednička, myčka nádobí apd)?
Hezký den,

pro vybudování ostrovního systému na principu soláŕní energie (termického a fotovoltaického systému) budete potřebovat následující:

1. Zjistit (z projektu, vypočítat) Vaši energetickou náročnost na tepelnou i elektrickou energii (vytápění, ohřev užitkové vody, elektrospotřebiče, svícení apod.)
2. Prověřit technickou proveditelnost instalace termických i fotovoltaických systémů (vhodný sklon a orientace střechy, odpovídající plocha střechy, nezastíněné místo)
3. Prověřit možnosti umístění baterií a záložního elektrického zdroje (dodržení podmínek instalace, bezpečnostní pokyny a pod.)
4. Minimalizovat energetickou náročnost domu (nízké tepelné ztráty domu, spořiče vody, elektrospotřebiče A+++, chování uživatelů domu)
5. Hledat další zdroje energie (malá větrná elektrárna, malá vodní elektrárna a pod.)

Finanční náročnost bude záviset od požadovaného příkonu Vašeho domu a komfortu obsluhy i od kvality použitých komponentů. Počítejte s částkou od 500 tisíc korun výše. Životnost by měla být 25 až 35 let. V průběhu 2x výměna baterií. V případě nepříznivých světelných podmínek se
používá motogenerátor, nebo malá větrná elektrárna, případně malá vodní elektrárna, když jsou k tomu přírodní podmínky.

Výše uvedené by Vám měl pomoci zajistit a vypracovat projektant vytápění, či jiný energetický expert. Typizovaná studie týkající se energetické nezávislosti není k dispozici, vždy se jedná o originální projekt, který musí zohlednit jak přírodní, tak technické podmínky, ale také návyky a specifické požadavky obyvatel domu i jejich finanční možnosti.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk