MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.10.16 / dotaz č. 74650
Dobrý den, kde jde najít definici statické ztráty zásobníku teplé vody. Výrobci ji udávají, ale již neudávají okrajové podmínky, tj. teplotu vody, teplotu okolí atd.
Vážený pane,
štítkování ohřívačů vody se věnuje NAŘÍZENÍ KOMISE EU č. 812/2013, kde je i definice:
Definice: „statickou ztrátou“ (S) se rozumí topný výkon, který unikne ze zásobníku teplé vody za daných teplot vody a okolního prostředí, vyjádřený ve W.

Viz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0812&from=EN

Měření se provádí podle harmonizované normy ČSN EN 60379. Zde se uvažuje teplota vody v zásobníku 65°C a teplota okolí 20°C.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk