MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.8.17 / dotaz č. 84067
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda si mohu pořídit malou ostrovní fotovoltaickou elektrárnu v bytě. Bydlím v panelovém domě, tudíž nemohu panely umístit na střechu, ale chtěla bych je umístit na stěnu před okno. Je to možné?
Předem děkuji za odpověď.
Nejdříve bych se zamyslel nad tím, jestli je provozování malých FVE vůbec ekologické a také ekonomické.
Přestože se najdou jak velcí příznivci, tak i nepřátelé proudu ze sluníčka, tedy OZE (obnovitelného zdroje energie), vychází všechny ukazatele pro FVE jako celospolečensky velmi příznivé. Jak návratnost vložené energie, tak návratnost vložených nákladů. Z tohoto objektivního pohledu se jeví FV panely, tedy obnovitelný a decentralizovaný zdroj energie, jako velmi perspektivní. Není proto před námi daleko doba, kdy bude nějaký ten panel na každém větším předmětu, na dopravních prostředcích, na střechách i na fasádách. Takto by bylo možné brzy pokrýt minimálně polovinu celkové spotřeby všech domácností a menších firem.
Výhodou FVE je to, že je to zdroj decentralizovaný, takže neklade velké nároky na přenosy, regulaci a zálohování energie. Je dokonce účinnější získávat energii z FV panelů, než pěstovat energetické plodiny na dané ploše, neničí totiž zemědělskou půdu a po dožití je recyklovatelná.
K vašemu dotazu: doporučuji řešit možnosti přímo na místě se specializovanou firmou, protože je několik zásadních informací, které jste nám nenapsala. Zejména to, k čemu chcete získanou energii využívat, v jakém napětí a jakou potřebujete zálohu (akumulaci). Dále jakou plochu panelů byste chtěla na fasádu zavěsit, případně na balkon nebo lodžii, jestli jsou v domě. Důležité je také posoudit, v jakém patře bydlíte, tedy i to, jestli montáž a obsluha jsou možné zvenku z ulice.
Informace o umístění panelů na stěnu „před okno“ je nedostatečná - lze je totiž umístit na stěnu vedle okna nebo pod okno, ale jen v omezeném rozsahu. Aby byla elektrárna dostatečně výkonná, doporučoval bych plochu minimálně 10 m2, a tolik asi mezi okny v panelovém domě mít nebudete. Dále je otázka, jaký vztah k bytu a domu máte, jestli jste nájemník, člen sdružení nájemníků, družstva nebo spoluvlastník. Obvodové konstrukce a okna většinou patří vlastníkovi domu a není možné bez jeho souhlasu na ně nic zavěšovat.
Důležitou informací je také orientace fasády a případně ověření, jestli něco jiného fasádu občas nestíní (protější dům, strom, reklama, sousední balkon atd.). Vhodná orientace je pouze jižní, případně jihovýchodní nebo jihozápadní. Při osazení je třeba přepočítat kotvy do stěny a závěsy, i s ohledem na zatížení sněhem nebo silným větrem.
V panelovém domě je potřebný příkon elektrické energie určitě zajištěn z veřejné sítě, proto nejde o nouzové či příležitostné zásobování. Vlastní výroba elektřiny podléhá řadě předpisů a není nijak jednoduchou záležitostí, i z hledisek statických, bezpečnostních nebo požárních. Pokud by konstrukce zasahovala do venkovního prostoru, je třeba záměr ohlásit stavebnímu úřadu.
Nejjednodušší instalací je malá stavebnice, kterou lze koupit a postavit na svůj balkon nebo lodžii. Získanou energií pak lze pohánět například svůj počítač, LED osvětlení, větrák, chladničku či motorek akvária. U větších instalací lze i dobíjet baterku elektrokola. Musíme ale počítat také s tím, že v zimě získáme několikrát méně energie než v létě.
Je také možné žádat o podporu z programu NZÚ na instalaci fotovoltaického systému? Ano, je to možné, ale při splnění některých podmínek. Elektrárna musí být provozována za účelem především pokrytí vlastních spotřeb, objekt musí být zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo jeho příslušenství, výkon elektrárny nesmí překročit 10 kWp a musí být doložen souhlas rozvodného závodu s připojením.
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/podminky-oblasti-podpory-c-3-vyzva/
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář* - tisk