MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.9.17 / dotaz č. 85539
Dobrý den,
bydlíme v řadovém domku, který má sedlovou střechu , kdy jedna strana je na západní stranu. Krytina taška, o ploše cca 70m2 (západní strana)
Rádi bychom si pořídili solární panely s akumulací bez nutnosti prodávání přebytků do distribuční sítě. Pouze bychom rádi z energie buď akumulované nebo přímo produkované zásobovali naší domácnost. Spotřebiče na elektřinu: světla, trouba, pračka, sušička, ventilátor, digestoř, lednice, mrazák
Hezký den,

pokud budete chtít požádat o dotaci na realizaci fotovoltaické elktrárny (FVE) v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), doporučuji nechat si nejprve vypraovat počítačovou simulaci a vypracovat na FVE projekt. Je totiž potřebné zajistit efektivní výrobu elektřiny a její následné využití v domě a splnit podmínky programu NZÚ. To nám ukáže, zda bude potřebné provést podpůrnou konstrukci, která umožní natočení fotovoltaických panelů k jihu a nebo budou podmínky splněny i bez ní.

Pro návrh fotovoltaického sytému (FVE) budete potřebovat znát Vaše předchozí spotřeby elektřiny, přípojné možnosti pro efektivní využití vyrobené elektřiny ve Vašem domě.

Mohu Vám proto doporučit kontaktovat některou z firem, která nabízí pro Vás kompletní řešení a to jak vlastní instalaci FVE, tak také pomoc s vyřízením výhodné dotace v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ), jež je právě aktuální a potrvá údajně až do roku 2021.

Nejlépe Vám poradí instalační technik, který si přímo na místě zjistí od Vás potřebná data a na základě jejich vyhodnocení a prohlídky objektu a jeho technických zařízení Vám doporučí optimální velikost a technické řešení instalace FVE.

Jak jsem již uvedl, v prvé fázi se provádí tzv. počítačová simulace a návrh systému FVE, který vychází z reálných spotřeb elektřiny v domě a z klimatických i technických podmínek v místě realizace FVE. Následně se provede projekt FVE, jenž se konzultuje s dodavatelem elektřiny, aby splnil jeho požadavky na připojení do sítě, pokud to je potřebné. Podle projektu se FVE instaluje. Dále se provede Energetický posudek, ve kterém energetický specialista posoudí, zda FVE je provedena v souladu s projektem a splní podmínky dotace NZÚ.

Žádost o dotaci NZÚ se provádí podle pokynů, které jsou dostupné na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí (SFŽP) i na internetu , ale s tím Vám solidní firma pomůže a doporučí Vám jak postupovat a jaké doklady budete k tomu potřebovat.

Hlavní podmínkou dotace je, že instalovaný výkon fotovoltaické elektrány nepřesáhne 10 kWp, minimální účinnost panelů je 10 % (tenkovrstvé FV panely) a 15 % (mono a polykrystalické FV panely) fotovoltaika bude umístěna na rodinném domě kde má žadatel trvalé bydliště. Důležité je, že pro FVE s výkonem do 10 kWp, jež neslouží k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřebná licence ani živnostenský list.

Pro Vaši informaci zde uvádím jaké jsou možnosti dotace pro FVE a jakým způsobem se jednotlivé podoblasti liší:

Technicky i administrativně je nejjednodušší podoblast C.3.3., kde je maximální dotace ve výši 35 000 Kč a následující základní podmínky:

„Boiler napájený fotovoltaikou“ fotovoltaika pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
systém musí být optimalizována v závislosti na zátěži (např. MPP trackerem), celý systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.

Energie z fotovoltaiky musí pokrývat minimálně 50 % tepla na přípravu teplé vody a objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky

Podoblast C.3.4, kde je maximální dotace ve výši 50 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti a se zásobníkem teplé vody

Na rozdíl od předchozího systému je elektrárna připojena do domácí sítě. Přebytku elektřiny lze lze používat pro ohřev vody. Nespotřebovaná elektřina nesmí přetékat do veřejné sítě.

FVE musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp) a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů (na každý instalovaný kWp fotovoltaiky)

Podoblast C3.5, kde je maximální dotace ve výši 70 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, je vybavená akumulačními bateriemi a fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh elektřiny za rok.

Minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Fotovoltaický systém musí být vybaven baterií o kapacitní velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Podoblast C3.6, kde je maximální dotace ve výši 100 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 3000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. FVE musí být vybavena baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Výše podpory v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je navíc o 10% zvýhodněna.

Od září 2017 je dotace rozšířena o Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

Zde je maximální dotace ve výši 150 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 4000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Také v tomto případě je akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů povinná.


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk