MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

17.10.17 / dotaz č. 87741
Dobrý den prosím o korunovou kalkulaci na FVE 10 kW na střechu haly kde sklon krytiny je 9% , má idealní polohu na svit slunce.
Plocha střechy je 13 * 5 m
Prosím také zda-li je možná dotace
Hezký den,

při použití FV panelů o výkonu jednoho kusu 270 Wp je potřebných pro FVE o výkonu cca 10 kWp (9,990 kWp přesně) 37 kusů a potřebná plocha střechy je cca 62 m2, což střecha Vaší haly, o níž se zmiňujete, nedosahuje (má podle Vás 45 m2). Na takové ploše co uvádíte je reálné instalovat FVE o výkonu cca 7 kWp. Bylo by samozřejmě možné použít výkonnější FV panely (320 Wp), ale jejich cena je ještě poměrně vysoká.

Při vlastním návrhu je samozřejmě potřebné provést počítačovou simulaci, která dokáže reálněji odhadnout možnosti umístění FV panelů a také respektovat případná zastínění FV panelů.

Předpokládaná cena dodávky a instalace FVE o výkonu 10 kWp je cca 320 až 350 tisíc korun (podle použitých komponentů). FVE o výkonu 7 kWp by stála cca 230 tisíc korun.

V současné době je možnost využít dotace na FVE v rámci programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,PO3 Úspory energie-fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu-1.výzva, u kterého však končí příjem žádostí již koncem října 2017.

Budete potřebovat pro posouzení návrhu optimální velikosti FVE pro potřeby Vaší firmy nejprve provést odborníkem (energetickým expertem, auditorem) analýzu stávajícího stavu spotřeb elektřiny a také zjistit v jaké době se elektřina spotřebovává. Z toho bude jasné, zda bude vhodná akumulace elektřiny (pro ohřev užitkové vody, do baterií). Také je potřebné znát jakým způsobem jsou napojeny jednotlivé elektrické okruhy, kde jsou největší odběry elektřiny a pod.

Navrhuji tedy nejprve přímo na místě provést návštěvu instalačního technika FVE, či jiného odborníka, který dokáže zjistit na místě výše uvedené a pak po vyhodnocení a stanovení optimální velikosti FVE zahájit příslušná jednání s distributory elektrické energie a dále provést statický posudek a vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci.

Při podání žádosti se musí mimo jiné splňovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků a v Energetickém posudku se musí toto zohlednit.

Čím méně vyrobené elektřiny z FVE efektivně spotřebujete pro svoji spotřebu, tím delší bude doba návratnosti. Ideální by bylo spotřebovat pro sebe 100% vyrobené elektřiny z FVE. Vyšší efektivitu využití elektřiny nám mohou zaručit systémy FVE s akumulací (do baterií, do akumulační nádrže užitkové vody). Elektrickou energii lze tak efektivně využívat i v době, kdy již není dostatek slunečního svitu.

Podle specifických podmínek programu a Výzvy

b) Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

c) V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

d) Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

e) V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám podle přílohy
č. 1 CZ - NACE předmětu projektu. Pokud budou převažovat činnosti podle bodu 3.2 textu výzvy

Míra podpory u projektu

a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Maximální a minimální výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Podle kritérií operačního programu je nutné provést výběrová řízení na dodavatele FVE realizovaná příjemcem v rámci projektu a musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Pokud budete mít další otázky, rád Vám je zodpovím.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


.
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk