MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.10.17 / dotaz č. 88077
- na kolik vyjde celková cena (zvlášť montáž,zvlášť práce)
- kolik dostanu z dotačního programu
- vyčíslení úspor energie (návratnost)
- jaké jsou případné další platby
Hezký den,

nejčastěji používaná FVE pro rodinný dům o výkonu 3,24 kWp s akumulací do olověných baterií stojí cca 220 tisíc korun. Z toho doprava, montáž a projekt stojí cca 40 tisíc korun.

Na pořízení výše uvedeného systému v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v podprogramu C3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 dostanete při splnění předepsaných kritérií 100 tisíc korun.

Tento systém se hodí pro domácnosti, které chtějí mít částečnou energetickou nezávislost a přebytky vyrobené a nespotřebované elektřiny uložené do baterií, mohou z nich čerpat ve večerních hodinách. FV elektrárnou využijete efektivně ve vaší domácnosti (můžete s ní i ohřívat užitkovou vodu), o což se postará kvalitní měnič a pokročilá automatika, která rozhoduje zda máte vyrobenou elektřinu spotřebovat ve vaší domácnosti a nebo zda se má ukládat do baterií. Je možno říci, že každá větší domácnost si může takový systém pořídit. Výhodou je, že lze toto provést i dodatečně a není to výsadou jenom novostaveb. Instalace malé fotovoltaické elektrárny je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné složité stavební úpravy.

Z FVE o výkonu 3,24 kWp dokážeme ročně efektivně zužitkovat cca 3.100 kWh elektřiny a pro 12 kusů FV panelů budeme potřebovat 20 m2 jižně orientované a nezastíněné plochy střechy. Doporučená kapacita baterií je cca 6,24 kWh. Akumulace přebytků energie do teplé vody je možná.

Návratnost Vaší investice se započtenou dotací je kratší než 10 let při uvažovaném využití vyrobené elektřiny 90%. (Požadavek NZÚ je, že minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70%). Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Další platby při provozu FVE již nejsou nutné. Je samozřejmě výhodné mít minimální přebytky a veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovávat v domě, neboť výkupní ceny provozovatele DS jsou nižší než jedna koruna.

Před vlastním návrhem je samozřejmě potřebné vycházet z reálných hodnot spotřeb elektřiny v domě a doporučuje se provést počítačovou simulaci navrženého FV systému, která zohledňuje lokalitu umístění, sklon i případné zastínění FV panelů. Na místě Vám nejlépe s instalací poradí instalační technik znalý problematiky FVE a také Vám pomůže vyjednat patřičné dokumenty související s připojením k distribuční soustavě (DS).

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradceOdpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk