MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

23.5.18 / dotaz č. 94065
dobry den preji, ve vyuctovani za minuly rok doslo k obrovskemu narustu měrného ukazatele spotřeby tepla z 0.55 GJ/m2 na 0.98 GJ/ m2.

Kotelník ohřívá např. i teplou vodu na 70 a více stupňů, nedbá na stížnosti.

Lze podat námitku a reklamovat vyúčtování tak aby neúčelně vynaložené náklady neplatil nájemík ?
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.
Stručně: zvýšené náklady musíte zaplatit, navíc ještě můžete dostat pokutu od státu. Kvalitu dodávky reklamujte u dodavatele tepla.

Obšírněji:

Zdá se, že ve vašem domě není dodržován požadavek zákona č. 406/2000 Sb., §7, odstavec 4:
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,


Tato pravidla stanovuje vyhláška č. 194/2007 Sb. Ta uvádí mj. tato směrná čísla:
Spotřeba tepelné energie na přípravu teplé vody (pokud je kotelna v budově) může být maximálně 0,255 GJ/m2.rok. Je-li teplá voda připravována mimo budovu, pak může být spotřeba maximálně 0.315 GJ/m2.rok.

Spotřeba tepelné energie na vytápění (u kotelny na tuhá paliva) může být maximálně 0,6 GJ/m2. Při použití ostatních paliv je to 0,47 GJ/m2 za otopné období.

Dále vyhláška uvádí, že „teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček“.

To, že se nedodržuje zákon, může Státní energetická inspekce potrestat pokutou až 200 000 Kč. Kdo ji zaplatí? Nájemníci (SVJ), nebo majitel budovy (který si ji promítne do nájmu). Nikoli dodavatel tepla, toho se výše uvedené ustanovení zákona netýká.

Nedodržování požadavků zákona není důvod k reklamaci vyúčtování nákladů na teplo.

Pokud váš dům je zásobován teplem z cizí kotelny, pak zkontrolujte, zda se dodržují technické parametry dodávky tepla, případně dodávku tepla reklamujte.
Teoreticky by asi bylo možné chtít po dodavateli tepla uhradit škodu vzniklou vyšší spotřebou. Ovšem to, že se v domě zvýšila spotřeba tepla vinou dodavatele, nikoli vinou nájemníků, se bude těžko prokazovat.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk