MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

6.8.18 / dotaz č. 96933
Dobrý den, máte prosím zkušenosti s dotačním programem Dešťovka? Je jednoduché a rychlé požádat? Jak dlouho trvá vyřízení? Bydlíme v RD a dešťovou vodu bychom rádi používali i na splachování WC, jde nám hlavně o ekologické důvody. Je to velká investice, hodně stavebních zásahů v domě? Vyplatí se to vůbec? Nebo se raději rozhodnout jen pro nádrž na zalévání? Je podmínkou, že musí být pod zemí? Děkuji předem za Vaši odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Podle mých zkušeností považuji dotační titul „dešťovka“ za jednu z možností dotace, kde připravit požadované podklady a podat žádost není v zásadě až tak složité a dá se říci, že je mnohem komfortnější, než u jiných dotací.
Osobně považuji za smysluplnější využít některou z prvních dvou nabízených variant, tedy akumulace srážkové vody pouze pro zálivku zahrady anebo akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Výhodou těchto variant je podstatně jednodušší technický systém než v případě třetí varianty, tedy využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.
Tuto třetí a technicky složitou variantu bych doporučil spíše až v případě novostavby, kdy je plán tuto technologii do domu umístit a tomu již od samého počátku přizpůsobit koncepci projektu, technické zázemí a rozvody.
První dvě varianty lze dobře nebo do jisté míry využít i ve stávajících domech. Nevýhodou je, že první variantu lze uplatnit jen v oblastech takzvaně suchých.
Zajistit vedení vody pro splachování WC je technicky ve stávajícím domě řešitelné, ale je to samozřejmě případ od případu a závisí na lokalizaci WC, jak provést napojení a jak velké zásahy do stávajících konstrukcí nebo povrchů to vyvolá. Od toho se odvíjí investice, na kterou se ptáte. Systémy jsou zpravidla nabízeny jako celek jednotlivými dodavateli nebo výrobci. Nádrž je rozhodně vhodné umístit pod zem a to především s ohledem na zajištění stálé teploty v zemi a kvality vody.
Jisté je, že spotřeba vody na splachování je poměrně vysoká, ne-li v mnoha domácnostech nejvyšší podíl ze všech potřeb vody. A dá se i relativně snadno zjistit na základě denního počtu spláchnutí, kolik skutečně spotřebujeme.
Požádat o dotaci vyžaduje:
- mít zpracovaný odborný posudek, jehož obsah je na stránkách dotace
- doložit výkresovou dokumentaci (situaci, dispoziční schéma zařízení a schéma zapojení)
Zde u projektu lze jistě podotknout, že pokud se jedná o novostavbu, projektant tyhle podklady všechny má. Jinak je pochopitelně potřeba tyto přílohy vytvořit, tedy oslovit projektanta s odpovídajícím zaměřením. V případě prvních dvou variant na to ale není potřeba kvalifikace a může to zpracovat i realizační firma nebo dodavatel.
Rovněž se mi osvědčilo využít kalkulačku na stránkách dotace, kde lze zjistit vhodný objem nádrže ve vztahu ploše, kterou bude lze využít na zachycení vody, tedy střechy. Tedy především to, zda vůbec je v dané lokalitě a dané ploše reálné potřebné množství vody ze srážek získat.
Veškeré další informace naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz, kde je záložka „Dešťovka“. V sekci „Dokumenty“ naleznete úplný text výzvy, všechny formuláře a příslušnou Směrnici, kde jsou popsány všechny podmínky, které je potřeba splnit.
Pokud preferujete získání informací pohovorem, lze doporučit bezplatnou osobní konzultaci v některém z poradenských středisek EKIS (seznam na stránkách www.mpo-efekt.cz,),kde poradce může doporučit vhodný postup nebo přesněji posoudit šanci na dotaci. Rovněž budou podány další informace o požadavcích k dotaci, které stanovují pokyny pro žadatele vydané Státním fondem životního prostředí.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice