MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.8.18 / dotaz č. 97643
Jsme společenství vlastníků a máme vlastní kotel. Pokud máme vlastní kotel, platí pro nás zákon určující poměr vytápění, který je rozdělen na složku základní a spotřební (základní tvoří 40 % až 50 % a zbytek tvoří složka spotřební) nebo si můžeme nastavit vyúčtování např: 90/10?
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Rozúčtování služeb v bytových domech upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění.
Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům upravuje § 6 odst. (2), kde je uvedeno:
“(2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“
Rozdělení nákladů na vytápění na složku základní a spotřební stanovuje vyhláška č. 269/215 |Sb., která v § 3 písm. (1) uvádí:
Základní složka nákladů ve zúčtovací jednotce činí 30% až 50% a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.
Pokud poskytovatel služeb určí výši základní složky ve výši např. 90 %, bude tato výše v souladu s citovanou vyhláškou.
Výše nákladů na vytápění jednotlivých bytů by pak ale podstatně závisela na jejich velikosti, nikoliv na způsobu provozu otopné soustavy v jednotlivých bytech a nemotivovala by uživatele bytů k úsporným způsobům vytápění. Instalace poměrových měřičů by pak postrádala smysl. Z uvedeného důvodu doporučuji dodržet rozmezí základní složky uvedené ve vyhlášce (30 – 50%).
Pokud zvolíte jiné rozmezí základní a spotřební složky, než je uvedené ve vyhlášce, doporučuji se všemi vlastníky uzavřít písemnou dohodu.

Ing. J. Winkler
Energetický poradce ECČB