MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.8.18 / dotaz č. 97645
Pracuji jako správce domů ve vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro řádné vyúčtování zálohových plateb za služby v případě neobsazeného bytu u BD dáváme název "volný byt" s počtem osob 0. Majitelem bytu je BD. V případě bytu, který je ve vlastnictví vlastníka, zapsaného v katastru nemovitostí a nemá tento byt obsazen (což se stává tehdy, kdy ho vlastník dává do nájmu, ale tato skutečnost nás nemusí zajímat), dáváme však počet osob 1 se jménem vlastníka. Máme však případ, kdy vlastní tento byt město, nemá ho obsazený a nutí nás, abychom v tomto případě vedli v bytě také 0 osob pro vyúčtování služeb. Podle jaké legislativy máme postupovat? Děkuji Vám.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Rozúčtování služeb v bytových domech upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění. Podle § 5 odst. (2) písm. d) tohoto zákona se náklady na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, rozúčtovávají podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, tj. podle počtu osob v jednotlivých bytech.
Podle § 2 písm. g) bod 2. tohoto zákona je osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Ing. J. Winkler
Energetický poradce ECČB