MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.9.18 / dotaz č. 99011
Dobrý den, jak se mám prosím bránit proti energetickým šmejdům? Volali mi z call centra. Tvrdili mi,že jsem se zaregistrovala na internetu. Není to vůbec pravda. Odmítla jsem to a přesto mne nutil dealer s výhružkou,že mne automaticky převede k nim ať chci nebo ne. Stačí mu nahranej hovor,že jsem odebrala jeho telefon a pozdravila. Jinak jsem kladla odpor,že nic nechci a je to omyl. Muže být samoaktivace dodavatele energie přes můj jasný nesouhlas a bez podpisu? Děkuji předem za VAši odpověď!
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Smlouva o dodávce elektrické energie mezi provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem (odběratelem) je upravována podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Tento zákon v § 50 odst. (6) stanovuje, co musí smlouva obsahovat:
(6) Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit pro účastníka trhu s elektřinou na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny nebo v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přenosovou soustavu distribuci elektřiny, rezervovat požadovanou distribuční kapacitu a dopravit pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit regulovanou cenu za distribuci a související služby. Smlouva o distribuci elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování distribuční soustavy, termín zahájení distribuce elektřiny, způsob měření distribuované elektřiny a jejího průběhu a výčet předávacích míst. Smlouva o distribuci elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

a) výčet odběrných míst,

b) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

c) způsob úhrady plateb za distribuci elektřiny,

d) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

e) dobu trvání smlouvy.
V odst. (12) pak uvádí podmínky platnosti smlouvy:

(12) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2, 4 a 6 neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti.
Uvedený telefonický hovor, neobsahující uvedené požadované náležitosti, nemůže být považován za uzavřenou smlouvu o dodávce a odběru el. energie.
Přesto bych dodavatele nabízejícího dodávku takovýmto popsaným způsobem písemně upozornil na způsob, jakým se uvedení „šmejdi“ pokoušejí získávat odběratele a zejména na to, že zákonem požadované náležitosti smlouvy nejsou splněny a že dodávku elektřiny za uvedeného stavu od firmy, jejíž zástupci jednají uvedeným způsobem důrazně odmítáte. Protože telefonické nabídky dodávky elektřiny, tepla či plynu se v poslední době vyskytují často, doporučuji na uvedené telefonické nabídky nereagovat.
Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB