MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.18 / dotaz č. 99451
Dobrý den,

Je u rodinného domu (bungalov) výhodnější elektrické, nebo plynové vytápění? (včetně připojky)

Děkuji
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na porovnání výhodnosti elektrického vytápění s plynovým vytápěním uvádím.
Váš dotaz je velice všeobecný a neuvádí žádné zadávající podmínky, např. tepelnou ztrátu objektu nebo alespoň vytápěný prostor.
Náklady na vytápění domu, nyní zřejmě ve stadiu úvah, by se skládaly z několika částí:
nákladů na tepelný zdroj – kotel
nákladů na otopný systém - radiátory, podlahové vytápění ev. další
nákladů na plynovou přípojku - u el. přípojky lze předpokládat její realizaci vždy
nákladů na provoz otopné soustavy po realizaci - palivo, revize, opravy
Každá z těchto částí má několik variant které vcelku představují mnoho možností realizace. Dotaz navíc opomíjí další možnosti vytápění, na př. pelety a zejména tepelné čerpadlo
Pokud by byly porovnávány pouze provozní náklady zpracované pro vzorový dům s tepelnou ztrátou 10 kW a roční spotřebou tepla 62,8 GJ je výše ročních nákladů následující.
Plynový kondenzační kotel: 33 917 Kč/rok
El. energie s akumulací: 39 416 Kč/rok
Elektřina přímotop: 46 279 Kč/rok a pro porovnání
Tepelné čerpadlo: 18 018 Kč/rok
Pro novou výstavbu s přihlédnutím k současným možnostem bych asi volil stavbu s minimální tepelnou ztrátou, s dokonalými tepelnými izolacemi s minimálními nároky na spotřebu energie na vytápění a s podlahovým vytápěním. Jako zdroj tepla tepelné čerpadlo. Toto řešení považovat jako výchozí možnost, se kterou by bylo možno porovnávat případné další varianty vytápění

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB