MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.10.18 / dotaz č. 99721
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je očekáváno pro rok 2019 opět vyhlášení výzvy pro podporu EFEKT 2F a zda jsou oprávněnými příjemci v této oblasti 2F také organizační složky státu (pokud ano, jakým způsobem probíhá proplácení dotace těmto subjektům). Předpokládám, že příslušné energetické posouzení, které je předmětem podpory 2F, může být zpracováno dle závazného vzoru OPŽP a může pak být podkladem pro dotaci v tomto programu? Děkuji Vám za odpověď.
Dobrý den,
podávání žádostí o dotaci v programu EFEKT výzva 2F " Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe " bude uzavřeno 20.10.2018 a jelikož se jedná o výzvu z programu koncipovaného na léta 2017 -2021 je předpoklad, že v příštím roce, bude tato výzva otevřena opět. A to již v lednu jako tomu bylo i v tomto roce. Jedním z možných příjemců dotace jsou i vlastníci objektů ve veřejném sektoru a to s možností čerpat dotaci až do výše 70% maximálně však 100 tis,-Kč. Žádosti o dotace se podávají elektronicky a veškeré informace týkající se podání, naleznete na adrese : https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76450
Přesný popis výzvy naleznete zde: https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/efekt_vyzva_18_2f_dobra-praxe.pdf
S pozdravem za EKIS MČ Praha 3 - Pavel Halada
Odpovídá:  Ing. Pavel Halada* - tisk