MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM S VÝTOPENSKÝM REŽIMEM VYUŽÍVAJÍCÍCH ZEMNÍ PLYN

Cílem studie je posoudit možnosti využití solárního tepla v soustavách CZT s výtopenským režimem využívajících zemní plyn, a to z hlediska energetického (účinnosti soustav, souvislost návrhových parametrů s definovaným podílem solární energie na krytí potřeby tepla) i
ekonomického (investiční náklady, provozní náklady, návratnost).