MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Ukončení činnosti energetického specialisty

V případě, že energetický specialista nechce nadále činnost vykonávat, vyplní žádost o ukončení činnosti, která je k dispozici na webu MPO. Ministerstvo následně specialistovi odebere oprávnění energetického specialisty a vyškrtne ho ze Seznamu energetických specialistů.

Energetickému specialistovi může být odebráno oprávnění i na základě neplnění povinností stanovených zákonem. Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů v případě, že energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění (bezúhonnost, odborná způsobilost, svéprávnost), nezúčastní se přezkušování nebo neuspěje při přezkušování a nebo se nepřihlásí nebo nezúčastní průběžného vzdělávání. Oprávnění zaniká smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého.