Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.13 / dotaz č. 39893
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat dle jakého § legislativy musí průkaz ENB, vyhotovený za účelem " budova užívaná orgánem veřejné moci", obsahovat posouzení resp. analýzu (viz. §9 odst.2 písm.e) a doporučené opatření (viz. §9 odst.2 písm. f). Domnívám se, že to je dle §9 odst.5 písm.a, na druhou stranu je v příloze 4 vyhlášky 78/2013 vzoru PENB kapitola s názvem analýza technické, ekon... uvedeno, že je pouze pro nové budovy a větší změny dokončených budov.
Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Dobrý den,

odpověď na tento dotaz není úplně jednoduchá a domnívám se, že bude mimořádně důležitá jak pro zpracovatele PENB, tak zejména objednatele PENB z řad představitelů orgánů státní moci, kteří by měli přesně vědět, co si objednali a jaký obsah musí mít dokument, který budou přejímat.

Dřívější vyhláška 148/2007 Sb. v §6 odst. (2) specifikovala povinný obsah Protokolu PENB, a to v bodě:
f) výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle §6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy
g) doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, a to:
1. modernizační opatření ve stavební části a v technickém zařízení budovy
2. opatření ke zdokonalení obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
3. klasifikační třídu energetické náročnosti hodnocené budovy po provedení doporučených opatření

Aktuálně platná vyhláška 78/2013 Sb. v §9 odst. (2) specifikuje obsah Protokolu PENB v bodě:
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy
V následném odstavci (5) je osvobození od obou povinností v případě prodeje nebo pronájmu budovy a osvobození od doporučených opatření v případě nové budovy.
V příslušné tabulce vzoru Protokolu v příloze vyhlášky je nadpis Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov.

O povinném obsahu PENB zpracovaných pro budovy užívané orgánem veřejné moci dle §7a (1) b) zákona (406/2000 Sb.), a rovněž ani bytové domy a administrativní budovy dle §7a (1) c) zákona, zvlášť vyhláška nehovoří a její výklad nebo komentování přesahuje kvalifikaci a pravomoc tohoto poradenství. Kvalifikovaný oficiální výklad je přislíben přímo od zpracovatele vyhlášky a úplná odpověď na danou otázku bude doplněna neprodleně po jeho získání.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský


Zde cituji získané vyjádření:

Nadpis tabulky „Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energií u nových budov a u větší změny dokončených budov“ povinnost NEOMEZUJE. Je to tak jak píšete, tj. posouzení alternativních systémů musí mít PENB pro všechny účely kromě prodeje a pronájmu. To samé platí i v souvislosti s doporučenými opatřeními, tj. i opatření musí obsahovat každý PENB pro všechny účely kromě prodeje a pronájmu a pro novou budovu (jak uvádí vyhláška č. 78/2013 Sb.).

Je nutné rozlišovat, pro jaký účel se PENB zpracovává; jestli v souvislosti s výstavbou a tudíž se snižováním energetické náročnosti budovy – viz § 7, anebo protože mu to ukládá zákon jako „jednorázovou“ povinnost – viz § 7a; právě proto se nemusí při prodeji a pronájmu do PENB promítnout posouzení + doporučená opatření; ten, kdo koupí budovu a bude ji chtít zrekonstruovat (větší změna dokončené budovy), tak bude muset nechat vypracovat PENB znovu, a to z důvodu plánované větší rekonstrukce a jako přílohu ke stavební dokumentaci; takže skutečně každý PENB (tj. i pro budovy, které užívá nebo vlastní státní správa) musí obsahovat jak posouzení tak i doporučená opatření (což je vlastně do budoucna dost stěžejní údaj), kromě již zmíněného prodeje a pronájmu (a opatření u nových budov).
Konec citátu.

Současně upozorňuji, že na portále www.mpo.cz lze stáhnout soubor otázek a odpovědí (FAQ) k zákonu 406/2000 Sb. včetně mailového a telefonického kontaktu.

Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk