Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Problematika referenční budovy pro potřeby novely vyhlášky 148/2007 Sb.

Úprava připraveného návrhu vyhlášky bude zaměřena na dodržení souladu se zaváděnými evropskými normami a již existujícími evropskými normami a českými technickými normami. Příprava referenčních parametrů o energetické náročnosti budov byla vypracována na základě poskytnutých výstupů z dalších souběžně zadaných projektů ve vztahu k novele vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov včetně aktuálního znění novely vyhlášky.
Ve vlastní zprávě je stručně popsán vývoj přístupu ke koncepci metodiky referenční budovy a detailně popsána metodika pro stanovení referenčních parametrů energetických systémů budov.
V příloze A této zprávy je návrh přílohy vyhlášky o energetické náročnosti budov sestavený v podobě konsolidovaného dokumentu, vycházejícího z pracovní verze návrhu novely vyhlášky č. 148/2007 Sb. z 10. 10. 2011, o energetické náročnosti budov. V této příloze jsou definovány referenční parametry energetických systémů referenční budovy.
V příloze B této zprávy je přehled vybraných typických parametrů energetických systémů budov, které popisují vlastnosti jednotlivých systémů a jejich částí pro potřeby výpočtu energetické náročnosti konkrétního řešení.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2.8 MB
Stáhněte zde