Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

OPATŘENÍ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU V ČR NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ČLÁNKU 7 SMĚRNICE EED

Na základě této směrnice vznikl požadavek generování úspor v konečné spotřebě ve výši 1,5 % ročně. K dosažení tohoto cíle si členské státy zvolily jeden ze tří možných způsobů z článku 7 směrnice EED.
Česká republika zvolila tzv. alternativní schéma, kde především prostřednictvím programů podpory energetické efektivnosti generuje úspory energie. Na rozdíl od jiných evropských zemí je ale portfolio politických opatření velmi úzké. Možnosti navýšení úspor jsou především v rychlém nastartování programů podpory uvedených v Národním akčním plánu energetické účinnosti (NAPEE). Další cestou pak je rozšíření portfolia politických opatření a případně větší zapojení dodavatelů energie.