MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
pro svého klienta budu zpracovávat PENB pro stavbu školícího střediska.
Jedná se o nástavbu, jejíž energeticky vztažná plocha je 370 m2.
Školící středisko bude vybudováno jako nástavba na stávajícím, převážně nevytápěném přízemním objektu, ve kterém se nachází areálová kotelna, garáže, sklady, technické místnosti a šatny. Tato budova má své parcelní číslo. Celý objekt se nachází v areálu, který má jedno adresní místo a kromě kotelny a dalších drobných staveb v něm stojí administrativně výrobní objekt (jiné parcelní číslo) o energeticky vztažné ploše cca 3500 m2. Tento objekt je vytápěn z výše zmíněné kotelny. Nová stavba bude také napojena na tuto kotelnu. V kotelně je kaskáda osmi kotlů po 75kW.
1) Mohu zpracovávat PENB pro tuto stavbu samostatně s posuzováním kriterii pro novostavbu?
Nebo s ohledem na areál musím posoudit všechny budovy v areálu a budovu posuzovat jako změnu stavby?
2) Tepelné ztráty, které budou pokrývány teplem odebíraným z kotelny, odhaduji do 10 kW. Musí být s ohledem na areálovou kotelnu být zpracován energetický posudek? (celkový výkon areálové kotelny pro všechny stavby je 600 kW).

[ 28.3.19 - dotaz číslo: 105649 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

ad 1) pro nástavbu ke stavebnímu povolení budou třeba 2 průkazy:

a) jeden s účelem "větší změna dokončené budovy" pro starou i novou část budovy dohromady (za předpokladu, že se zvětší původní obálka vytápěné budovy o více než 25%),

b) druhý s účelem "nová budova" pro samotnou nástavbu (za předpokladu, že se zvětší původní energeticky vztažná plocha o více než 25%)

Ostatní budovy v areálu není třeba posuzovat. Pokud nejsou konstrukčně spojeny, jsou to samostatné budovy, i když stojí na stejné parcele či mají společné číslo popisné.ad 2) Energetický posudek - podle mého názoru není třeba, protože se nejedná o nově instalovaný zdroj (nástavba bude pouze připojena na stávající plynovou kotelnu a nebude významným odběratelem). Doporučuji však vznést dotaz na místně příslušnou SEI, která by případně dávala stanovisko k tomuto stavebnímu povolení.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Jiří Košťál - EKIS Plzeň ArchEnergy ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect