Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.4.19 / dotaz č. 106532
Dobrý den,
mám dotaz ohledně odkouření (kouřovodu) nově navrženého kondenzačního kotle do suterénu RD. Kouřovod z kotle bude v suterénu volně přes strop prostupovat do 1. NP do předstěny z klasického SDK, dále stropem do 2.NP a zase do předstěny z klasického SDK a poté přes střechu.
Je navržen plastový systém trubka v trubce. Je to možné to takto mít. Splňuje to všechny požadavky norem a vyhlášek? Nějak mi nejde do hlavy použití plastu u plynového kotle, i když ten má nízké teploty spalin. Víte jak se k tomuto staví pojišťovny?
Pro plynové kondenzační kotle se standardně používají materiály s teplotní odolností do 120°C. Tuto podmínku certifikované systémy s plastovou (PPH) vložkou splňují a jsou tedy z provozního hlediska vyhovující. V kombinaci s vysokou odolností vůči kondenzátu a poměrně nízké ceně se jeví jako ideální řešení.
Teplota spalin u plynového kondenzačního kotle se v kondenzačním režimu pohybuje cca kolem 50°C, při nekondenzačním obvykle max.do 80°C.
Praktický návrh a provedení (vedení) jak v interiéru, tak v exteriéru podléhá podmínkám daných platnou legislativou (stavební zákon, vyhláška, ČSN). Každá spalinová cesta musí být ověřena výpočtem, kterým se prokazuje její funkčnost. Výše uvedené činnosti by měl provést odborník.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk