MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
když mám provedený energetický audit ze dne 1.12.2015, tak platí tento EA do 1.12.2019,a moje otázka zní, zda musím provést nový energetický audit do tohoto data, tj 1.12.2019? Nebo je tam nějaká dodatečná lhůta na provedení energetického auditu? Dále plyne nám z toho, že neprovedeme energetický včas nějaká sankce?
Prosím o zaslání odpověď, ve vyhlášce 480/2012 jsem nenašla odpovědi na tyto otázky.
[ 9.8.19 - dotaz číslo: 109489 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz lze nalézt v zákoně 406/2000 Sb., tj. Zákon o hospodaření energií (dále jen "Zákon/a").

Dle §9, odst. 2 tohoto Zákona pak "Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky."

Případné sankce za nesplnění této povinnosti lze dohledat v:
- §12a Zákona, odst. 1, písm. o), bodu 1, tj. "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2"
a
- §12a Zákona, odst. 3, písm. c), tj. "Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce ... 1 písm. o) bodu 1 ..."

V §12b Zákona jsou pak definována Společná ustanovení k přestupkům, kde dle odst. 1) "Přestupky podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce. V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání přestupku. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát."

--

Z výše uvedené tedy plyne, že do, Vámi uvedeného data 1. 12. 2019 (resp. 4 let od dříve zpracovaného energetického auditu), by měl být energetický audit zpracován znovu. Žádnou dodatečnou lhůtu zákon neuvádí. Případná sankce za neplnění této povinnosti může být až 5 000 000 Kč, v závislosti na projednání/posouzení Státní energetické inspekce.


S pozdravem, Pavel Adam

Související legislativa[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect