MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
chtěla jsem vás pro případ zpracování PENB přístavby požádat o upřesnění následujícího:

Pokud přístavba navýší energeticky vztažnou plochu původní budovy o více než 25%, zpracovává se PENB s požadavky pro novou budovu - a to pouze pro konstrukce přístavby, nikoli celého domu. Je to tak?
V tomto případě by měla být budova (původní+přístavba) posouzena znovu druhým PENB - jako změna (či větší změna) dokončené budovy - konstrukce přístavby se nepovažují za měněné. Změny budou posouzeny pouze pro původní konstrukce - které byly stavbou ovlivněny.... Druhý PENB nebude potřeba zpracovat, pokud není změna dokončené stavby větší a pokud současně byl PENB zpracován před méně než 10ti lety....Je to tak?

V případě, že přístavba nenavýší energeticky vztažnou plochu o více než 25% - posuzuje se podle kriterií změny (či větší změny) dokončené budovy - do výpočtu je nutno zadat budovu jako celek (puvodní budova i s přístavbou)... Je to tak?

Větší změna dokončené budovy znamená změnu dokončené budovy na více než 25% její obálky. Pokud je tedy, podle tohoto znění vyhlášky, budována přístavba, která se dotkne dokončené stavby na méně než 25% její obálky, nejedná se o větší změnu budovy, ani pro případ, že původní plochu obálky ve výsledku navýší o více než 25%... Je to tak?

Napsala jsem svůj výklad problému, avšak prosím, jestli by bylo možno mne případně vyvést z omylu.

Děkuji

[ 8.8.19 - dotaz číslo: 110047 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,
níže uvádím shrnutí dané problematiky:
- v prvním kroku jde o rozhodnutí, zda je nutné PENB zpracovávat (dle zákona 406/200 Sb.), tedy zda se jedná o větší změnu dokončené budovy = změna dokončené budovy na více než 25ti% celkové plochy obálky budovy
- v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy a budu zpracovávat PENB, tak je nutné zjistit, zda se energeticky vztažná plocha navyšuje o více než 25%
ANO, energeticky vztažná plocha se navyšuje o více než 25%:
- zpracovávají se PENBy dva; první je jen pro část přístavby, která musí splňovat požadavky na novostavby (dle vyhlášky 78/2013 Sb.); druhý PENB pro celou budovu - požadavky na větší změnu dokončené budovy - kde je možné zaškrtnout jako měněné konstrukce jen ty, do kterých se zasahuje na stávající části budovy, ale na straně bezpečnosti je navržení jednotlivých konstrukcí přístavby na doporučené hodnoty a potom není problém se splněním požadavků na větší změnu dokončené budovy
NE, energeticky vztažná plocha se nenavyšuje o více než 25%:
- zpracovává se jeden PENB (stávající budova + přístavba) a to s požadavky na větší změnu dokončené budovy

Hezký den.
EKIS Trutnov

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Kateřina Berková - EKIS Trutnov DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect