MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den. Je možné od roku 2020 mít jen el. podlahové vytápění a pokud ne, jaká řešení existují. Děkuji za odpověď.
[ 17.9.19 - dotaz číslo: 111354 - téma: Vytápění ]

Dobrý den,

elektrické podlahové vytápění je jako hlavní zdroj vytápění v rodinném domě problematické již nyní a to z důvodu splnění požadavků na energetickou náročnost budov dle vyhlášky 78/2013 Sb. Je to tím, že faktor neobnovitelné primární energie má pro elektřinu ze sítě hodnotu 3,0. To je velmi vysoká hodnota. V 1 kWh elektrické energie, kterou využijete v objektu, jsou skryty 3 kWh v neobnovitelném palivu, které bylo potřeba na výrobu elektrické energie. Naproti tomu u referenční budovy (se kterou se hodnocená budova v průkazu energetické náročnosti srovnává) se uvažuje pro vytápění faktor neobnovitelné primární energie 1,1. Hodnocená budova má pak násobně vyšší spotřebu primární neobnovitelné energie pro vytápění než budova referenční. Rodinné domy s elektrickým vytápěním tedy již dnes požadavky na energetickou náročnost nesplňují.

Výjimkou jsou extrémně dobře zateplené domy, na úrovni pasivního standardu. Zde je možné požadavky splnit i s čistě elektrickým vytápění. Ale i pro ostatní budovy si energetický specialista, který tvoří průkaz, dnes může "pomoci" například krbovými kamny. Stanoví například, že krbová kamna na dřevo dodávají 60% energie na vytápění a jen 40% energie dodá elektrické podlahové vytápění. Tímto postupem "dostane" dům do vyhovujícího stavu. Výše uvedená procenta s velkou pravděpodobností nebudou odpovídat realitě, ale Státní energetická inspekce (SEI) toto neuměla rozporovat, takže tyto případy běžně procházeli.

Situace se ale v roce 2020 zásadně změní. V současné době byl dokončen návrh novely vyhlášky 78/2013 Sb. Nyní bude probíhat legislativní proces a nová vyhláška vyjde ve věstníku na začátku roku 2020. Účinnost se očekává cca od poloviny roku 2020. Tato vyhláška zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost, takže splnění požadavků pro rodinné domy s elektrickým vytápěním je ještě zkomplikuje. Navíc se ale vyhláška odkáže na již platnou normu ČSN 730331-1, kde jsou uvedeny limity pro maximální procento podílu lokálních topidel (krbových kamen). Odkazem z vyhlášky se stanou tato ustanovení normy závazná a již nebude možné nadhodnocovat podíl krbových kamen s cílem dosažení souladu s požadavky vyhlášky.

Prakticky to bude znamenat, že od 1.7.2020 nebude prakticky možné navrhnout elektrické vytápění rodinného domu jako hlavní zdroj vytápění bez současné instalace významného zdroje obnovitelné energie, například fotovoltaických panelů (s poměrně velkou plochou).

S pozdravem Tomáš Kupsa
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect