MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den můžete poradit jak vyřadit z povinných kontrol dlouhodobě nepoužívané komíny /jedna kotelna pro celý dům/? Děkuji
[ 31.10.19 - dotaz číslo: 113841 - téma: Legislativa ]

Pokud komín byl revidován a není používán, stačí ho z vrchu zaslepit proti zatékání a bez čehokoliv dalšího již nepodléhá povinnosti kontroly.
U bytových domů je lepší cestou zrušení. Pro zrušení (vyřazení z provozu) spalinové cesty není legislativou taxativně předepsáno „povolení“, nicméně je obecně vhodné zvolit průkazný postup s finálním zápisem o vyřazení daného komína z provozu. To lze provést poměrně jednoduše tak, že se sejdou všichni majitelé (nájemci) bytových jednotek, kterými daný komín prochází a podepíší dokument s názvem „Vyřazení komínu z provozu“. V tomto dokumentu bude jednoznačně popsáno o jaký komín a jaký průduch (v případě více průduchového komínu) se jedná a současně všichni zúčastnění deklarují, že daný komín nevyužívají a jsou srozuměni s tím, že ani využívat nebudou moci. Podpisem tohoto dokumentu se komín stává šachtou a lze s ním jako se šachtou nakládat. To znamená, že nepodléhá ani povinnosti kontrol.
[ Odpovídá: Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect