Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.5.20 / dotaz č. 116911
Dobry den, obracíme se na Vás s žádosti o poradenství .

Kupujeme starší dum a řešíme kompletní rekonstrukci, rádi by jsme k tomuto využili pokud možno vaše poradenství. Potřebovali by jsme poradit co a jak, zda mame možnost získat dotace a co k tomu potřebujeme.

Plánujeme výměnu oken, kompletní okruh vytápění, využití dešťové vody .

Velice Vám děkujeme
Dobrý den,
V současné době je vyhlášen dotační program Nová Zelená Úsporám (NZÚ). Podmínky programu jsou ke stažení zde: https://www.novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2020/03/11/1583912828_NZ%C3%9A_Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele%20RD%20(1.4).pdf
https://www.novazelenausporam.cz/

NZÚ je rozdělena do tří oblastí:

A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
V této oblasti jsou podpořena zateplení obvodových stěn, stropů, stěn, podlahy. Dále jsou podpořena výměna oken, dveří, světlíků, střešní okna. Výše podpory je uvedena v tabulce 2 na straně 6.

B – Výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (ta se Vás netýká)

C – Efektivní využití zdrojů energie
V této oblasti je podpořena výměna zdrojů tepla. Nejsou zde podporována kotle na pevné fosilní paliva. Zdroje, které lze podpořit jsou uvedeny na straně 14. Je to kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a napojení na soustavu zásobování teplem. Výše podpory je uvedena v tabulce 6 na straně 14. Dále pak je možné podpořit instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů. Výše podpory je uvedena v tabulce 10 na straně 18. Dále pak je možné podpořit instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše podpory je uvedena v tabulce 11 na straně 19.

Požadované dokumenty,
Pro podání žádosti je zapotřebí formulář žádosti o podporu, odborný posudek a krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Více o tom na straně 27. a 28.

Odborný posudek
Nejdůležitější je odborný posudek. Skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Odborný posudek mohou zpracovat pouze oprávněné osoby dle odstavce 5.2 Oprávnění zpracovatelé na straně 30.
Pro oblast A odborný posudek určí, za jakých podmínek a jak velkou výši dotace lze čerpat. Pro oblast C odborný posudek popíše stávající stav, určí tepelnou ztrátu budovy a navrhne nový zdroj s napojením na tepelnou soustavu.
Odborný posudek je dotován pro oblast A 25 000 Kč a pro oblast C 5 000 Kč. V případě kombinace těchto dvou oblastí vzniká bonus pro oblast C.

V případě, že je realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

Žádost se podává elektronicky a poté v listinné formě. https://zadosti-nzu.sfzp.cz/


Dešťovka https://www.dotacedestovka.cz/

Podmínky programu jsou k nalezení zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50#dokumentykestazeni

Dotace pokryje 50% způsobilých výdajů na realizaci systému pro využití dešťové vody. Způsobilými výdaji jsou veškeré náklady spojené se zprovozněním systému využití dešťové vody. Například nákup akumulační nádrže, čerpadla, rozvodů, svodného potrubí, filtrace, uhradit je možné zemní práce apod.

Dešťovka je rozdělena do tří oblastí:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
Zde naleznete přesný návod jak požádat o dotaci: https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy-2/destovka-2-jak-pozadat-o-dotaci-krok-za-krokem/

Více můžeme probrat osobně.