Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.6.20 / dotaz č. 117663
Dobrý den,
můj dotaz se týká přívodu vzduchu do koupelny, která nesplňuje požadavky na objem prostoru pro instalaci průtokového plynového ohřívače. Do koupelny je přiveden přímo z venkovního prostředí otvorem 13,2x13,2cm vzduch, otvor má mřížku s kulatými otvory. Pro ohřívač Mora Vega s výkonem 17.3 kW je tento přívod vzduchu dostatečný? Anebo je třeba vždy minimální přívod o velikosti 200cm2 (toto tvrdí instalatér)? A pokud je nedostatečný, lze to kompenzovat otvorem ve dveřích koupelny vedoucích na chodbu?
Děkuji
Pokud vycházíme při osazování průtokového ohřívače v provedení B z požadavků TPG 704 01, pak nejmenší prostor, do kterého lze spotřebič umístit musí mít 8 m3. Pro množství spalovacího vzduchu můžeme použít výpočet z příkonu spotřebiče násobený přepočtovým koeficientem 2,2. Výsledkem je tedy potřeba vzduchu cca 45 m3 (při účinnosti 80%). Průřezová plocha otvoru 13,2 x 13,2 = 174,24 cm2. Tuto plochu lze použít pro dosazení do grafu obrázek 11, přílohy 10 a odtud odečíst průtok snížený o vliv mřížky. Tento disponibilní průtok je cca 55 m3. V obecné rovině lze vycházet z toho, že zásobování vzduchem je dostatečné. Prakticky by se funkčnost celého systému měla ověřit výpočtem dle ČSN EN 13 384-1.

Minimální plocha 200 cm2 není pro přímý přívod z venkovního prostředí požadována.

Kompenzace nedostatku vzduchu spojováním dalších prostor bez přímého přívodu vzduchu není možná.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk