Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.20 / dotaz č. 120734
Revize a kontroly u staršího domu

Dobrý den,

získal jsem starý dům. Pokud vím, tak je připojen na elektřinu (svícení, vaření), plyn (topení v kondenzačním kotli) a vodu (na pití, koupání studenou).

Mám dotaz ohledně mých povinností jako vlastníka, jestli musím nechat provádět nějaké revize a nějaké kontroly. Od bývalého vlastníka mám prozatimní info, že žádné dokumenty o revizích či kontrolách nemá k dispozici.

Protože v domě bydlí moji příbuzní, tak bych rád aby dům byl bezpečný. Tj. jde taky o použití zdravého rozumu - jestli nějaká kontrola/revize není povinná, ale jestli je užitečná, tak prosím o její specifikaci.

Prozatím tuším, že bych měl nechat zkontrolovat plynový kondenzační kotel (starý asi tak rok, či dva) a měl bych si pozvat kominíka na kontrolu trubky (odkouření) vedené od kotle střechou ven.

Výhledově budu chtít nechat dům zateplit (stěny přízemí i šikminy v obytném podkroví), takže mě čeká cesta na stavební úřad = jestli stavební úřad potřebuje nějaké dokumenty z kontrol či z revizí, tak prosím o informaci jestli je pro účely stavebního úřadu (pro zateplení mého domu) nějak omezeno stáří těchto dokumentů z revizí či kontrol něčeho na tomto domě.

Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Povinnost revizí je stanovena příslušnými předpisy a týká se i rodinných domů.
Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č. 378/2001 Sb je každý provozovatel elektrického zařízení povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610. Revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny se provádí podle ČSN 33 0010.
V běžném rodinném domě se jedná především o elektrické a plynové spotřebiče a rozvody, hromosvod a komíny (resp. spalinové cesty). Rozlišit je potřeba revize od pravidelných kontrol nebo servisních prohlídek.
Pravidelné revize elektrických zařízení jsou stanovené podle druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. Pokud jde o prostředí základní a normální, což by rodinný dům měl být, jsou revize pětileté. Ale pokud by se jednalo o prostředí mokré (bazén v RD), byl by interval kratší. Zde se ještě rozlišují výchozí revize, které se provádějí při uvedení zařízení do provozu – elektroinstalace nebo hromosvod a výše popsané pravidelné. Z každé revize se vystavuje revizní zpráva, tu je potřeba uschovat pro pojišťovnu. Revizi může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním, což se doporučuje také ověřit.
Revize hromosvodu je nutná v případě zásahu blesku objektu, kromě pětiletého intervalu. Vyplatí se nechat prověřit i starší hromosvod, jelikož se změnily požadavky na systém ochrany před bleskem - ČSN 34 1390 (resp. EN 62305-1- 4).
Provozní revize plynových zařízení se provádí periodicky jednou za tři roky dle příslušné vyhlášky. Revizní technik provádí kontrolu umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, uzávěrů větví stoupacích vedení, regulátorů a plynoměrů, uzávěrů a hořáků plynových spotřebičů. Opět platí, že při nových úpravách na plynovém rozvodu nebo instalaci nových spotřebičů se provádí výchozí revize. Pravidelná kontrola mimo revize (servisní prohlídka) by se měla provádět ročně.
Pokud jde o spalinové cesty - nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a především vyhláška 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest (spotřebičů, kouřovodů a komínů). Týká se všech spotřebičů, které produkují spaliny bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. U spotřebičů do 50 kW pravidelná kontrola kominíkem 1x ročně. Čištění u kotlů na TP by mělo být alespoň třikrát ročně, u plynových spotřebičů 1x ročně.. Revize spalinových cest se provádí většinou – u novostavby po dokončení komínu a připojení kotle nebo po novém vložkování stávajícího komínu. K další revizi může dojít například při změně druhu paliva, při výměně spotřebiče - kotle, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, nebo výměně vložky apod.
V případě zateplení domu je otázkou, zda podle stavebního zákona vyhodnotí stavební úřad situaci jako údržbu (oznámení udržovacích prací), nebo změnu stavby (jednalo by se o změnu vzhledu – například změna velikosti oken. Jinak lze říci, že provádění zateplení by nemělo mít na již vystavené a platné revize vliv a stavební úřad nemá důvod je požadovat. Jiná by byla situace v případě, že by se v rámci zateplování zasahovalo do technických zařízení, kterých se povinnost revizí týká. Příkladem je hromosvod, kde při provádění zateplení fasád, nebo i střechy, vždy dojde k manipulaci s hromosvodnou soustavou a tudíž musí být provedena nová revize a vystavena revizní zpráva.
Téma zateplování je obsáhlejší a před provedením zateplení doporučuji bezplatnou osobní konzultaci v některém ze středisek EKIS, které jsou uvedeny na webu mpo-efekt.cz.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
tisk