Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.10.20 / dotaz č. 121862
Dobrý den,
Chtěl bych zažádat o kotlikovou dotaci. Moc nerozumím co je vše nutně přiložit k žádosti. Mám dum v ústeckém kraji. Děkuji za odpověď a radu
Dobrý den,

poslední termín pro podání žádosti je 31.10.2020.
k podání žádosti potřebujete:
- Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Z fotodokumentace musí být jasně patrné jeho napojení. Čelní pohled, horní pohled a oba boční pohledy
- Revize stávajícího kotle - musí být platná min 3 roky stará
- Kopie potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis, potvrzení banky, atp.)
- Velikost vytápěné plochy
- Typ nového zdroje
- Písemný souhlas spoluvlastníka či druhého z manželů (naleznete v příloze) - vyplnit a poslat na adresu níže pouze v případě, že je více vlastníků objektu
Elektronickou žádost podáte zde: https://kotliky.kr-ustecky.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=673295376

Poté vám přijde email s PDF elektronické žádosti. PDF vytisknete, podepíšete a spolu s povinnými přílohami do 10 dnů pošlete na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Na obálku uvedete:
"Výměna kotlů – Ústecký kraj 4. výzva“
"Neotvírat – žádost o podporu kraje“

Odesílatel se podepíše:
plným jménem, adresou a pořadovým číslem žádosti

Zde jsou veškeré přílohy a podmínky dotace.
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje/d-1730215/p1=204744