Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.10.20 / dotaz č. 122138
Dobrý den,
měl bych dotaz k vypracování energetického průkazu podle nové vyhlášky 264/2020. Aktuálně zpracováváme projekt na RD, ve kterém je v projektu jako způsob vytápění TČ vzduch/voda (nízkoteplotní podlahové vytápění + příprava TUV). Dle aktuální vyhlášky nám dům neprojde - příliš vysoká primární energie z neob. zdrojů. Dům má ale relativně kompaktní tvar (dvoupodlažní, objemový faktor 0,78) a je dobře zateplen (průměrný součinitel prostupu obálkou U=0,24). Je mi divné, že by dnes takový dům s TČ neprošel. Zkoumal jsem energetický průkaz a u tepelného čerpadla mám uvedený COP 3,2 (pro ohřev vody dokonce jen 1,9), přestože TČ v projektu je ve třídě A+++ a má COP 4,85. Energetický specialista mi ale tvrdí, že hodnota COP se do průkazu dává podle normy bez ohledu na to, jaké TČ mám v projektu. Opravdu to takto je? Na internetu jsem našel PENB (už podlé nové vyhlášky), ve kterých byla uvedená konkrétní hodnota TČ (tedy vyšší).
Pokud by to takto opravdu bylo, bylo by dnes téměř nemožné postavit dům jen s TČ.
Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
do výpočtu se zadává tzv. roční provozní topný faktor COP,h,gen pro vytápění a COP,w,gen pro ohřev teplé vody. Postup výpočtu upravuje ČSN 730131. COP,h.gen a COP,w.gen se stanoví výpočtem typické jmenovité hodnoty COP. Ve Vašem případě by šlo použít výrobcem deklarované hodny v případě, že uváděné COP 4,85 je za podmínek A2/W35 (2°C teplota venkovního vzduchu/35°C teplota teplé vody). A vynásobením COP součinitelem ročního provozu pro vytápění a ohřev TV. Tento koeficient se řídí výstupní teplotou ze zdroje, na kterou je topná voda a TV ohřívána. U TČ vzduch-voda:
- vytápění 35 °C = 1,02; 45°C=0,93; 55°C = 0,83 (pokud více, tak nelze použít)
- ohřev TV 40°C = 0,94; 50°C = 0,77; 60°C = 0,66. nejčastěji se TV ohřívá na 55°C (lze interpolovat)

Pokud nejsou známy parametry COP za daných podmínek, je nutné využít normové hodnoty: pro TČ vzduch-voda: COP = 3,1 (A2/W35)

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk