Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.20 / dotaz č. 122481
Ve zprávě o provedení kontroly spalinové cesty se píše, že spalinová cesta vyhovuje po odtsranění závad. Jako závada je uvedeno, že chybí kontrolní a čistící otvor kouřovodu. Všechny předchozí zprávy byly ale v pořádku, až teď se tam objevila tato závada. Je to nějaké nové nařízení? Co se může stát, pokud tuto závadu neodstraním?
Požadavek na kontrolovatelnost a čistitelnost spalinové cesty je dlouhodobě jedním z požadavků základních. Nejedná se tedy o „novinku“.

Současně lze dovozovat, že se v principu nejedná o závadu, která by měla přímý provozní vliv.

Vyhodnocení jednotlivých kominíků se tedy může různit v posouzení „důležitosti“ a „významnosti“.

V každém případě se tedy jedná o závadu, která měla být zapsána a je dobře, že byla zapsána aspoň dodatečně.

Ohledně odstranění závady, je třeba se dohodnout s příslušným kominíkem. Leckdy se jedná o závadu, kterou v podstatě nelze, za přijatelných nákladů, odstranit.

Z hlediska významnosti závady je třeba si ve zprávě najít, zda kominík vyhodnotil tuto závadu jako přímo ohrožující zdraví, život nebo majetek dle § 46 zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění. Pokud ano, je nutné závadu odstranit ve lhůtě dle zprávy. Pokud nikoliv, jedná se spíše o doporučení.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk