Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.20 / dotaz č. 122491
Dobrý den, v nově koupeném bytě jsme nechali provést kontrolu spalinových cest. Závěr je nevyhovuje:
Není zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro bezpečný provoz kotle ÚET (VAillant Atmo Tec Plus, 20 kW). Komínová vložka je vyúčstěna do boku světlíku - při větru hrozí obrácení komínového tahu a průnik spalin do koupelny bytu. Čidlo proti zpětnému tahu komína občas způsobuje poruchu. Komín není schopen ezpečného odvodu spalin do volného ovzduší. Bude nutno osadit kotel v provedení C a provést celkovou rekostrukci odvodu spalin.


Současně nám kominík, který revizi prováděl vypočet cenu za dodání a montáž koaxiálního odvodu spalin v celkové částece 26 tis. Kč, cena kotle s montáží odhaduje na min. 40 tis. Kč. Termín odstranění závad do 1 měsíc. Můžete mi poradit, takto rychle opravdu nemůžeme z finančního hlediska opravu provést, snad bychom to mohli nějak rozdělit na více let. V loňském roce jsme nechali při koupi provést revizi kotle a bylo nám řečeno, že bez závad. Kotel je starý 12 let a počítali jsme časem s jeho výměnou, avšak nevěděli jsme, že další finance budeme ihned potřebovat na řešení spalinových cest.

Zpráva obsahuje specifikaci spalinové cesty, je to poměrně dlouhé, mohla bych poslat SCAN celé zprávy.
Lze tuto věc řešit nějak postupně, abychom finanční stránku alespoň nějak ošetřili a přitom neriskovali postihy ze strany orgánů, nebo dokonce zdraví? Děkuji.
Pokud kominík vystavuje kontrolní zprávu s výsledkem „Nevyhovuje“, měl by s majitelem nemovitosti vždy prodiskutovat možnosti nápravy. Pokud to neudělá, není to porušení legislativy, ale je to minimálně neprofesionální.

V dané situaci záleží na tom, zda kontrolu vyhodnotil „jen“ jako nevyhovující, nebo přímo jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. Ve druhém případě by musel provést písemně ohlášení závad na místně příslušný stavební úřad, a to do 10-ti dnů od provedení kontroly.

Pokud tedy ohlášení na stavební úřad provedl, nezbyde Vám, než vstoupit se stavebním úřadem do jednání o tom, jak Vaší situaci řešit. V tom případě můžete navrhnout posouzení situace jiným odborníkem, navrhnout použití systému pasivní ochrany (např. instalaci čidel CO, CO2, větrání koupelny apod.).

Pokud ohlášení na stavební úřad provedeno nebylo, máte několik alternativních možností:

- Pokusit se domluvit s kominíkem, který kontrolu vystavil, aby Vám navrhl sám způsob pasivní ochrany (čidla, větrání), který by Vám umožnil kotel provozovat a změnil závěr zprávy na „Vyhovuje“.

- Oslovit se stejným požadavkem jiného kominíka. Pokud by ten (po provedení opatření) vystavil novou kontrolní zprávu s výsledkem „Vyhovuje“, stává se tato platnou pro další jeden rok a původní zpráva platit přestává.

- Akceptovat riziko a provozovat kotel dál na vlastní odpovědnost.

Pokud se opakovaně prokáže, že Váš stávající spotřebič v kombinaci s odvodem spalin nelze provozovat, bude nutné spotřebič odpojit a po přechodnou dobu vytápět byt alternativně (např. elektricky) a osazení nového kotle naplánovat na dobu, kdy budete mít dostatečné finanční prostředky (je zvykem, že mimo topnou sezónu jsou ceny spotřebičů výrazně nižší).

Současná legislativa nemá pro Vaši (v podstatě havarijní) situaci žádné systémové řešení. Nicméně je možné se obrátit s žádostí o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje jednak na Ministerstvo průmyslu a obchodu a jednak na Místní městský/obecní úřad.

V každém případě lze obecně doporučit vybrat si pro kontrolu kominíka, který je dostatečně empatický a komunikativní. Cílem kontrol spalinových cest by neměla být represe, nebo vznik „neřešitelných“ situací, ale spíše snaha o optimalizaci provozu zařízení vedoucí k minimalizaci potenciálních rizik.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk