Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.1.21 / dotaz č. 122959
Dobrý den, máme doma první zimu kondenzační kotel. Na kotli je nastaveno teplota vody 55 stupňů, a topím na 21 v referenční místnosti. Akorát se mi zdá, že radiátory jsou spíše vlažné když sepne topení. Po dosažení určené teploty podle prostorového termostu radiátory vychladnou. A takhle se to střídá podle sepínání termostatu. Takže se natopí místnost vypne a jak pak nejde teplo od radiátorů tak je tu pocitové chladněji než když jsou radiátory aspoň trochu teplé.
Tak mě napadlo co ubrat na topné vodě tím by se prostor natápěl poamleji, ale za to déle by byli radiátory teplejší?
Co byste mě poradili?
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.

Prostorový termostat slouží k regulaci vnitřní teploty ve vytápěném prostoru. Při nižší teplotě, než je na prostorovém termostatu nastavena, zapíná termostat kotel. Zároveň se uvádějí do provozu další části otopné soustavy, např. oběhová čerpadla. Při dosažení požadované vnitřní teploty, nastavené prostorovým termostatem je kotel vypnut. K opětovnému zapnutí kotle dochází při poklesu vnitřní teploty na hodnotu nastavenou na termostatu jako minimální.
Protože požadavkem na vytápění je minimální rozdíl mezi minimální a maximální vnitřní teplotou vzduchu ve vytápěném prostoru, je nutné nastavit termostat tak, aby nastavení odpovídalo tomuto požadavku.
Popsaný nedostatek, tj. příliš velký rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou patrně spočívá v nepřesném nastavení prostorového termostatu. Tuto závadu je možno reklamovat u montážní firmy, která instalovala kondenzační kotel.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
tisk