Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.2.21 / dotaz č. 123861
Dobrý den
Prosím o informaci, zda existuje nařízení, které ukládá přemístění plynových hodin mimo bytovou jednotku.
V současné době jsou umístěny v prostoru stoupaček WC. Jedná se o panelový dům s 24 bytovými jednotkami. V případě, že toto nařízení platí, sdělte termín zhotovení.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
nevíme o žádném předpisu, který by přemístění stávajících plynoměrů přikazoval.
Toto je část z požadavků o umístění, které vydala jedna z distribučních společností.
Ve vícebytových domech se měřicí zařízení umisťuje přednostně v samostatném požárně
odděleném a přístupném prostoru alespoň přímo větratelném nebo ve sklepě, na
chodbě a v nezbytně nutném případě v bytě, např. při rekonstrukci stávajícího plynovodu
v bytovém jádru.
Umístění plynoměrů řeší TPG 934 01 Plynoměry – umisťování, připojování a provoz.
Druhé části o termínu zhotovení nerozumím.
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
Téma:  Plyn
tisk