Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.4.21 / dotaz č. 125675
Dobrý den,

instalovaný kondenzační kotel je odkouřen plastovou vložkou do původního komína. Komín je zastřešen tzv. "kloboukem". Přívod vzduchu je řešen samostatně ke kotlům, ne komínovým průduchem. Komín není dole u paty odvětrán - pouze nahoře v "klobouku". Letos, kdy byly velké mrazy, se začala v patě komína objevovat vlhkost, která se objevila i na vnitřních zdech. Kominická firma nezjistila inspekční kamerou, že by byl komín někde propustný pro kondenzát. Je možné, že by u komínu, vysokého 16m a vedeného uvnitř budovy (prvorepubliková vila) mohl vznikat kondenzát vně potrubí?

Děkuji předem za odpověď
Bohužel možné je skoro všechno.
Nicméně pro vznik kondenzace by musel teplý vzduch z interiéru proudit komínem v dostatečném množství a současně se výrazně ochladit. Aby se vlhkost projevila ve spodní části komínu, muselo by jí být větší množství.
Dle Vašeho mailu je komín ve spodní části uzavřen, což samo o sobě vylučuje možnost reálné cirkulace vzduchu v komínovém průduchu.
Vznik kondenzátu vně trubky odvodu spalin je tedy za Vámi popsaných podmínek poměrně nepravděpodobný.
Pokud by byla prohlídka kamerou, nebo jakákoliv vizuální prohlídka provedena i na vnějším povrchu trubky odvodu spalin, musely by být stopy stékající vlhkosti jasně patrné.
Z hlediska komínů je častou příčinou podobného stavu netěsnost v okolí odvodu spalin nad střechou. V tuhých mrazech se může na ústí komínu periodicky tvořit led, který po roztátí může pronikat případnými netěsnostmi.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk