Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.5.21 / dotaz č. 126636
Dobrý den,

Částečně jsme zrekonstruovali starší dům a teď je na řadě střecha. Střechaři usoudili, že je komín, kde máme vývod z plynového kondenzačního kotle, je na spadnutí a shodili jej. Vývod je nový (vnějšek je vidět, že je nerezová trubka), kondenzační plynový kotel taky cca 4 roky. Dotaz spočívá v tom, zda může být na střeše ukončen odvětrávací taškou, nebo je lepší postavit nový komín. Děkuji za odpověď
Tento dotaz není zcela přesně formulován. Pokud vycházíme ze situace že:

V interiéru je osazen kondenzační kotel,
Na spalinovém hrdle je osazen rozbočovač oddělující přívod vzduchu a odvod spalin do dvou samostatných trubek DN 80 mm,
Spaliny jsou vedeny nerezovým kouřovodem k průduchu stávajícího komína,
Před vstupem do stávajícího komína je napojena přetlaková nerezová flexibilní vložka,
Tato vložka je protažena komínem nad střešní krytinu,
V současné době nad úrovní střešní krytiny leží přesah flexibilní vložky.
Pokud reálný stav odpovídá výše uvedenému, není třeba rekonstruovat původní komín, ovšem rovněž není možno vložku ukončit pod odvětrávací taškou. Nutné je použití certifikovaného nástavce výšky min.0,5 m nad rovinu střechy (nad tašky).

Důrazně upozorňujeme, že spotřebič nesmí být uveden do provozu a provozován bez platné a řádně vystavené revizní zprávy spalinové cesty.

Doporučujeme obrátit se na místního revizního technika spalinových cest.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk