Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.6.21 / dotaz č. 127219
Projekt pro výrobní objekt pro lehký elektronický průmysl je nutné již také projektovat od roku 2021 jako pasvní dům?
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Pasivní dům není jediná cesta, jak splnit požadavky na energetickou náročnost budovy, které vyžadují předpisy. Nicméně může jít o cestu v mnoha případech vhodnou. Už několik let není moc důvodů stavět jinak, než v pasivním standardu.
Jedním z případů, kdy pasivní dům není vhodné řešení, může být výrobní budova s výraznými zdroji technologického tepla.

Požadavky na energetickou náročnost definuje vyhl. č. 480/2012 Sb. Tyto požadavky se nevztahují na budovy bez vytápění či chlazení, což může být i případ výrobní budovy. Dále se tyto požadavky nevztahují na průmyslové a výrobní a zemědělské budovy, které mají spotřebu energie do 195 MWh za rok. Viz zák. 406/2000 Sb, §7 odst. 5.

Proberte tedy se svým projektantem, zda se vás povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost týká. Pokud ano, zvažte, kolik tepla bude produkovat technologie a půjde-li toto teplo využít. Podle toho pak volte stavební a energetickou koncepci budovy.

Přejeme úspěšnou stavbu!
K. Srdečný, EkoWATT