Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.8.21 / dotaz č. 128349
Dobrý den, musím nutně znovu vložkovat komín, když jsem provedl výměnu stacionárního plynového kotle - Destila DPL 12 za stejný stac. plyn. kotel Destila DPL 12A - H. Má stejné palivo, stejný výkon, stejné rozměry. Každý rok jsem nechal zkontrolovat spalinovou cestu a vždy byla v pořádku. Nyní chci před zapojením kotle nechat udělat revizi komínu. Děkuji za odpověď. S pozdravem
V legislativě není zakotven žádný požadavek na povinné vložkování. Vložkování je jedním ze způsobů, kterým lze jednak sanovat vnitřní povrch a jednak zmenšit vnitřní průměr komínu.

Komín musí při revizi odpovídat současným technickým požadavkům, tedy mít příslušnou teplotní, tlakovou, korozní a požární bezpečnost. Pokud tyto požadavky splňuje v současném stavu, není vložkování nutné. Pokud požadavky nesplňuje, může být vložkování jedním ze způsobů nápravy.

Je třeba si uvědomit, že vložení vložky není „všespásným“ řešením a v některých případech může vést až ke zhoršení stávajícího stavu.

Každé vložkování by mělo být provedeno jen na základě jasného vyhodnocení a zdůvodnění. Součástí musí být výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk