Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.8.21 / dotaz č. 128902
Dobrý den. Budu mít kondenzační kotel. Rad bych vedl spaliny na střechu. Nějakým zavěšeným komínem. Ale nějak se v tom nemůžu zorientovat. Poradíte čím to udělat ?
Před osazením plynového kondenzačního kotle musí být vyřešeny tři základní věci:
- přívod vzduchu
- odvod spalin
- odvod kondenzátu
Nelze tedy řešit pouze odvod spalin.
Dle současné legislativy je nutno spaliny odvést minimálně 0,5 m nad rovinu střechy u šikmých střech nebo nad atiku u rovných střech. Přívod vzduchu může být řešen buď samostatnou trubkou (obvykle DN 80) nebo použitím soustředné trubky odvodu spalin (obvykle DN 80/125). Odvod kondenzátu musí být řešen přes dva sifony - jeden je obvykle v kotli (ten je přetlakový), druhý musí být při zaústění do kanalizace (ten je otevřený).
Poměrně podrobný návod na instalaci odvodu spalin bývá u renomovaných výrobců součástí návodu k instalaci spotřebiče. Tento návod ovšem obvykle popisuje pouze základní varianty vhodné pro svépomocnou montáž. Pokud žádná varianta nevyhovuje, je třeba oslovit odbornou firmu.
Před zprovozněním spotřebiče je i při svépomocné montáži nutná revize spalinové cesty.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk