Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.8.21 / dotaz č. 129122
Jsem vlastník menšího multifunkčního domu.
Dům zahrnuje 2 bytové jednotky, kancelář a lékařskou ordinaci.
Celková podlahová plocha je 350 m2. Do každé jednotky je více vstupů protopení i TV.
Vytápění a příprava TV se realizuje plynovým kotlem. Rozdělení tepla na vytápění a přípravu TV není měřeno.
1) Mám povinnost instalovat poměrová měřidla na radiátory?
2) Jak určit spotřebu tepla na výrobu TV?
3) Jak rozdělit náklady na TV?
Děkuji za rady.
Dobrý den,

ad 1) je třeba dle zákona 406/2000 Sb., §7, odst. 4, písm. e)
ad 2) denní spotřebu lze spočíst dle vztahu: Q_TV/den = (1+z) * ((ró*c*V_2p*(t2-t1)) / 3600) [kWh]; kde z - ztrát. koef. (nové stavby do 0,5; starší 2-4); ró - hustota vody [1000 kg/m3]; c - měrná tep. kapacita vody [4186 J/kgK]; V2p - celk. spotřeba vody za den [m3/den]; t2 - teplota ohřáté vody [55 °C], t1 - teplota studené vody [10 °C]
ad 3) poměrovými měřidly dle bodu a)

S pozdravem,
Pavel Adam