Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.9.21 / dotaz č. 129610
Dobry den,

resim problem rozuctovani plynu. V nebytovych prostorech mame dva najemniky, kazdy ma svuj oddeleny nebytovy prostor. Tyto dva prostory vytapel jeden plynovy kotel a vzdy slo pouze o rozuctovani nakladu na vytapeni danych prostoru. Do teto doby se naklady na vytapeni delily dle m2 prostoru kazdeho najemnika.
Nyni se nam v jednom nebytovem prostoru meni najemce a s tim se i meni plynovy kotel, ktery bude nove zaroven vyhrivat bojler s vodou. Jelikoz se bude jednat o kadernictvi, bude tento kotel nahrivat pro kadernictvi i celorocne zasobu teple vody. U druheho najemce se nic menit nebude, tam by opet slo pouze o vytapeni prostoru bez ohrevu vody. Jak mohu spravedlive vycislit pro tyto dva najemniky naklady na plyn? Moc dekuji za radu
Dobrý den,
ve Vašem uvedeném případě bych doporučil řešit vhodně stanovenou paušální platbou. Osazení podružných vodoměrů na spotřebu TUV by bylo také možné, ale vzhledem k rozsahu řešeného hospodářství asi zbytečně nákladné. Dalším řešením je osazení měřidel spotřeby energie na vytápění u nebytového prostoru bez odběru TUV a toto odebrané teplo účtovat, ostatní náklady by nesl nebytový prostor s kotlem a ohřevem TUV.

Jinak obecně zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v §7 odstavci 4e) ukládá stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Jinými slovy je tímto právním předpisem pro bytové domy a víceúčelové stavby stanovena povinnost „registrovat“ teplo v bytech/NP. Tato povinnost má přímou souvislost se způsobem rozúčtování nákladů na vytápění. Povolené metody registrace (a přístrojové vybavení) specifikuje prováděcí předpis k zákonu, kterým je vyhláška č. 237/2014 Sb. měnící vyhlášku č. 194/2007 Sb. (pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie atd.). Vyhláška č. 237/2014 Sb. ukládá instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie na základě způsobu konstrukce rozvodů tepla v budově. Vnitřní rozvod tepla se vybaví v případě, že teplo:

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění do bytu nebo nebytového prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
- zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění (ITN na radiátoru - ČSN EN 834, ČSN EN 835, ITN na zpětné trubce, snímač teploty vnitřního a vnějšího vzduchu) nebo
- pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.

Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

S pozdravem,
Lubomír Tichý