Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.8.21 / dotaz č. 129696
Dobrý den, u dotace na novostavby B.0, je nutné dodržet součinitel prostupu tepla Urec i pro garáž a půdní prostor nad garáží a střechu garáže? Garáž je součástí (přiléhá k RD) rodinného domu (jedna boční stěna je společná pro garáž i pro RD), ale má svojí samostatnou střechu nižší než u RD.
Děkuji
S pozdravem
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.

Podle platných předpisů musí být garáž vybavena dvěma neuzavíratelnými větracími otvory o ploše 0,025m2/1os. automobil. Z tohoto důvodu není zateplení garáže a její začlenění do vytápěné části pasivního rodinného domu smysluplné a její plocha by neměla být započtena do energeticky vztažné plochy. Izolována (dle doporučených hodnot ČSN 730540-2) by naopak měla být dělicí stěna mezi garáží a vytápěným interiérem. Nejedná-li se přímo o garáž, ale např. o vytápěnou dílnu, doporučené hodnoty dle ČSN pro všechny její obvodové konstrukce musí být splněny. Za vytápěný nelze považovat ani provětrávaný prostor půdy pod střechou bez tepelné izolace. Záleží tedy na konkrétních údajích popisujících prostor, a také na návrhu TZB (technických zařízení budovy), uvedených v projektu pro povolení/ohlášení stavby.

S pozdravem,
Miroslav Misař