Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.9.21 / dotaz č. 129727
Dobrý den , potřebuji připojit stacionární průtočný kotel Destila 18 KW do komína. Slyšel jsem, že nad usměrňovačem spalin by měla být délka kouřovodu 40 cm a potom koleno do komína. Skrze nízký strop, máme délku kouřovodu pouze 20 cm. Celková užitková délka komínu je 14 m. Potřeboval bych vědět, na co zkrácení bude mít vliv a jestli to projde revizí.

Děkuji za odpověď.
Jedná se pravděpodobně o plynový ohřívač vody s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu na odvodu spalin - tedy spotřebič v provedení B.
Dle článku 7.2.2 ČSN 73 4201 musí mít kouřovod nad přerušovačem tahu svislou výšku nejméně 0,4 m. Odchylku může stanovit pouze výrobce spotřebiče ve své technické dokumentaci.
Uvedený článek není sice právně závazný, ale z dikce obecné legislativy lze dovodit, že jeho případné nedodržení musí být adekvátně zdůvodněno, tak aby byla zajištěna obecná funkčnost odvodu spalin dle vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění. To může být provedeno především ověřovacím výpočtem dle ČSN EN 13 384-1. Tento postup ovšem nelze doporučit, protože zkrácením "náběhové výšky" může dojít k úniku spalin do okolí spotřebiče ve větším než malém množství. Uvedený článek ČSN 73 4201 by měl být při montáži ohřívačů v provedení B vždy dodržen.
Jeho případné nedodržení by mělo být při revizi hodnoceno jako závada brání provozu a revizní zpráva spalinové cesty by měla být s výsledkem "Nevyhovuje".
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk