Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.21 / dotaz č. 131054
Dobrý den,
Potřeboval bych výpočet spalinové cesty od plynového kondenzačního kotle Protherm. Kouřovod je vedený v průměru 80 a přívod vzduchu je také v průměru 80. Podle návodu jsme dodrželi délku odkouření ale revizní technik spalinovych cest nechce vydat revizi, protože je odkoureni moc dlouhé. Muzu vám poslat na email nákres kouřovodu.
Dobrý den,
ve Vašem případě se zdá, že je problém na straně revizního technika, který Vám nedostatečně zdůvodnil negativní závěr revizní zprávy. Lze předpokládat, že neprovedl legislativně požadovaný výpočet dle ČSN EN 13384 a pravděpodobně vycházel pouze z právně nezávazného doporučení výrobce. V případě, že si revizní technik není jist funkčností spalinové cest musí její funkčnost ověřit výpočtem dle uvedené ČSN. Je proto třeba, aby revizní technik svoji zprávu doplnil a negativní závěr negativně zdůvodnil. V každém případě je třeba, aby revizní technik zprávu vystavil i s negativním závěrem. S touto zprávou včetně všech příloh (výpočet) se lze v další fázi obrátit pro hodnocení buď výrobce nebo našeho poradenského centra anebo příslušné státní organizace.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk