MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.21 / dotaz č. 131330
Dobrý den.

Je možné vest kabel v omítce komínového tělesa? Pokud ano, existují k tomu nějaká pravidla? Pokud ne, jak případně argumentovat v případech, kdy to takto někdo provádí.

Děkuji
Není nám znám žádný právně závazný legislativní předpis, který by tuto problematiku konkrétně řešil. Pouze pro jednovrstvé zděné komíny lze uplatnit článek 6.2.1.5 ČSN 73 4201, který říká, že v komínovém tělesem mohou být rýhy např.pro uložení kovového potrubí, které ale musí být následně zazděny a uložené trubky od dilatovány. Současně je povoleno pouze vedení vodorovné.

Pro systémové komíny lze zásah do konstrukce provést pouze se souhlasem výrobce, přičemž nám není znám výrobce, který by takový zásah povoloval.

V případě vedení v omítce se jedná o tepelně ovlivněnou oblast – zejména u komínů pro spotřebiče na pevná paliva. V tepelně ovlivněné oblasti by neměly být vedeny potenciálně hořlavé materiály, přičemž standardní plastovou izolaci kabelů za nehořlavou považovat nelze.

Umisťování elektrického vedení do omítky komínového tělesa nelze doporučit.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk