Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.22 / dotaz č. 136084
Dobrý den. Máme plynový kotel, od kterého je vyvedený montovaný komín na střechu. Při probíhající rekonstrukci střechy a podkroví jsme se vzhledem k dispozici krovu dostali jedním střešním oknem do blízkosti komínu. Jaké jsou jsou prosím podmínky pro vyústění komínu ve vztahu k oknům? Zajímají mě možnosti komín x střešní okno, případně při vyvedení ven obvodovým zdivem i komín x okno ve zdi vedle x střešní okno nad. Děkuji
Danou problematiku řeší ČSN 73 4201:
- v článku 6.7.1.3 je vymezena oblast kolem střešních oken, kde nesmí být umístěn komín, a to následovně - 1 metr nad a do stran a 2 metry pod oknem.
- současně je v tomto článku i popis podmínek pro vikýře, a to - do vzdálenosti 1,5 m od vikýře výška komínu minimálně 1 metr nad nejvyšším bodem okna.
Dle vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění, § 24, odst.2 platí, že - "Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov... ".
Problematiku fasádního vyústění pak řeší ČSN 73 4201 v kapitole 10, kde jsou v cca 14-ti odstavcích zpracovány podmínky a omezení. Obecně platí, že:
- fasádní vyústění lze použít jen pro spotřebiče v provedení C nebo B33 a pouze do výkonu 24 kW
- každá realizace musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma.
- musí být popsány a vyznačeny vazby na sousední a protilehlé budovy.
- ochranné pásmo je definováno poloměrem 0,3 až 0,4 m, úhlem 25° a výškou 3 m (do 18 kW) respektive 6 m (do 24 kW).
- v ochranném pásmu nesmí být žádné otvory.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk