Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.22 / dotaz č. 140892
Dobrý den, majitel domu od kterého jsme nemovitost kupovali nám předal PENB z roku 2008, je tedy dávno neplatný, Vím, že ho po něm můžu 3roky požadovat v případě kontroly v této lhůtě by pokuta padala na jeho hlavu? Ptám se, jestli po třech letech mají právo orgány k tomu určené pokutovat mne, pokud nepředložim PENB, a jestli kontroly staveb probíhají třeba i pět let po prodeji?
Dobrý den,
z Vašeho dotazu není zřejmé, jakého charakteru je zmíněná nemovitost a zda se na ni z hlediska aktuálního vlastníka vztahuje povinnost opatřit si PENB z důvodů obsažených v §7a zákona 406/2000 Sb., případně povinnost jeho umístění dle odst. 1d. Z toho důvodu nelze ani usoudit, o jaký druh pokuty by se jednalo nesplněním některé z povinností z Vaší strany.
Při prodeji nemovitosti měl prodávající povinnost předložit platný PENB před prodejem a předat ho nejpozději při podpisu kupní smlouvy, pokud by se nejednalo o budovu dle §7a odst. 10 a písemnou dohodu obou stran. Ze strany kupujícího toto právo nebylo zřejmě naplněno a pravděpodobně ani uplatněno, ale nevidím důvod, proč by Vás SEI pokutovala, pokud by se jednalo o nemovitost, která není pronajímána a nevztahuje se na ni ani jiná povinnost vyplývající z výše uvedeného §7a zákona 406/2000 Sb.
S pozdravem,
J. Malkovský